Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Impaired Solutions Sp. z o.o. KRS: 0000634412, REGON: 365257236
NIP: 9691619906 adres: 40-082 Katowice ul. Jana III Sobieskiego, nr 11, lok. CD21,
kontakt: [email protected]

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO) okres przetwarzania 
1) korzystanie ze strony internetowej Impaired Solutions Sp. z o.o. i zapewnienie jej prawidłowego działania niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej 2 lata od ostatnich odwiedzi strony 
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy i dbaniu o jej jakość 

6 lat od zakończenia użytkowania strony internetowej 

w przypadku nagrań z monitoringu wizyjnego do czasu zakończenia sprawy (np. prawomocnego orzeczenia sądowego) 

ODBIORCY DANYCH 
Administrator będzie przekazywać dane użytkowników stron internetowych i portali prowadzonych przez Impaired Solutions Sp. z o.o., wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak: Impaired Solutions Sp. z o.o. oraz pracownikom i partnerom związanym umowami o zachowaniu poufności oraz umowami o przestrzeganiu zapisów RODO.

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do: 

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby wejść i skorzystać z mojej strony internetowe. Bez podania swoich danych, niemożliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www. 

Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami na podane dane kontaktowe powyżej.

informacje kontaktowe:

Impaired Solutions Sp. z o.o.

ul. Jana III Sobieskiego 11 CD21
 
NIP PL 969 161 99 06
 
KRS 0000634412 , kapitał zakładowy 100000 PLN opłacony w całości