Budujemy siłę napędową, aby przyspieszyć innowacje w zakresie niepełnosprawności na rzecz sprawiedliwszego świata.

O nas

Rozwiązania IoT i technologie ubieralne dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem IT oraz prac badawczo-rozwojowych.

Praca nad własnym projektem dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących, który prowadzony jest przez ponad 2 lata.

Realizacja projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej jako podwykonawcy w zakresie platform e-learningowych i podręczników dla szkół.
Wdrożenie platformy SaaS dla MielecTech w ramach projektu RPO Podkarpackie.

Nasze najnowsze osiągnięcia

Gry i symulatory związane z rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych o wpływie społecznym, tworzenie edukacji i szkoleń z wykorzystaniem technologii Immersion VR / AR w życiu osób niepełnosprawnych, edukacja społeczna, usuwanie „barier”

Dlaczego

Nowe technologie zmieniają sposób pracy, podróży, komunikacji i interakcji, zarówno w domu, jak i w społeczności. W przypadku osób niepełnosprawnych nowe technologie mogą zwiększyć integrację, uczestnictwo i niezależność, w niektórych przypadkach są już w użyciu. Istnieją jednak uzasadnione obawy i wyzwania związane z powstającymi technologiami, które wszyscy obywatele, w tym obywatele niepełnosprawni, chcą rozwiązać.

Rozwój i wykorzystanie powstających technologii należy poddać krytycznej ocenie pod kątem ich wpływu na nasze prawa i wolności oraz odpowiednio uregulować. Obywatele stają się świadomi potencjału sztucznej inteligencji, ale także potencjalnego niewłaściwego wykorzystania ich danych. Dlatego istotne jest rozszerzenie debaty na temat tych technologii poza społeczność technologiczną. Osoby niepełnosprawne powinny wziąć udział w tej debacie, aby móc czerpać korzyści z technologii jak wszyscy inni. Chcemy, aby ta relacja była okazją do rozpoczęcia znaczących rozmów między zainteresowanymi stronami, w tym osobami niepełnosprawnymi, przemysłem technologicznym, decydentami politycznymi i środowiskiem akademickim.

Wspólnie musimy zapewnić, aby nowe technologie zapewniały większą niezależność i integrację 80 milionom europejskich obywateli niepełnosprawnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) daje nam prawo do zaangażowania się – nadszedł czas na zmiany!

Krótko mówiąc, co robimy:

Prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących, biorąc pod uwagę wytyczne programu Accessibility Plus i dyrektywy UE.

Prowadzenie żywego laboratorium w zakresie testowania i opracowywania prac dedykowanych osobom niepełnosprawnym i niedowidzącym.

Realizacja projektów w zakresie: IT / ICT, projekty i gry VR, symulatory, platformy douszne i multimedialne w Polsce i za granicą.

Nasze projekty

obecnie wdrażane:

01.

Outbreak Hospital Simulator

Rozwiązanie jest symulatorem szpitala zakaźnego działającego podczas wybuchu epidemii choroby zakaźnej.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 rozwiązanie ma przybliżyć uczestnikom symulacji działanie szpitali zakaźnych istniejące w nich procedury oraz zagrożeń. Planowane jest skalowanie rozwiązania poprzez jego komercyjno-edukacyjne wykorzystanie jako powszechnie dostępnego symulatora jak i jego wykorzystanie profesjonalne jako narzędzia do szkoleń VR – dla przeszkalania w  wykonywaniu procedur leczniczych na zakażonych pacjentach. W obu przypadkach rozwiązanie to będzie należało do dziedziny tzw. serious games czyli gier, których tematyka wykracza poza samą rozrywkę i służy zdobyciu wiedzy, zmiany postawy/zachowania czy przećwiczeniu trudno powtarzalnych procedur.

Symulator pozwala w krótkim czasie wielokrotnie doświadczyć wielu możliwych scenariuszy oraz zróżnicowanych wydarzeń, co nie jest możliwe lub trudne do odtworzenia w rzeczywistym środowisku. OT któremu dedykowane jest rozwiązanie to SimFabric S.A.

02.

Electro Bus Simulator

Rozwiązanie jest symulatorem/trenażerem sterowania, obsługi zarządzania autobusem elektrycznym. 

W symulatorze użytkownik obejmowałby pozycję kierowcy autobusu elektrycznego. Użytkownik trenażera/symulatora będzie mógł zaznajomić się z obsługą elektrycznego autobusu. 

Symulator wraz z narzędziem analitycznym będzie symulował i analizował wpływ techniki jazdy kierowcy na zużycie baterii i jej efektywną eksploatację. W ten sposób powstanie narzędzie analityczne i szkoleniowe dla kierowców, a także dla producentów nowoczesnych autobusów elektrycznych. OT któremu dedykowane jest rozwiązanie SimFabric S.A. 

03.

ŁATWIEJSZA EDUKACJA JĘZYKOWA

Produkcja wysokiej jakości streszczeń na potrzeby edukacji językowej w liceach ogólnokształcących.

Przedmiotem projektu jest świadczenie usług polegających na roli lektora (nagrania lektorskie w języku angielskim) na podstawie umowy – zamówienia w ramach projektu zatytułowanego „Tworzenie wysokiej jakości streszczeń do celów edukacji językowej w liceach ogólnokształcących”.

Kompleksowe rozwiązania wspierające procesy szkoleniowe, w szczególności związane ze zdalną edukacją. Projekt realizowany jest przez polskiego dostawcę rozwiązań e-learningowych dla firm, uniwersytetów, szkół i osób prywatnych. Podstawowy zakres usług zamawiającego projektu obejmuje zapewnienie platformy e-learningowej oraz przygotowanie dedykowanego szkolenia elektronicznego.

04.

NAUKA JEST ŁATWIEJSZA - ZA POMOCĄ ANIMACJI

Produkcja wysokiej jakości materiałów do e-nauczania.

Przedmiotem projektu jest świadczenie usług edycji animacji w celu tworzenia wysokiej jakości materiałów elektronicznych do nauczania chemii dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum, przystosowanych dla uczniów niepełnosprawnych (dla niewidomych, niedowidzących, niesłyszący studentów) oraz uczniów z innymi rodzajami niepełnosprawności, co umożliwia zwiększenie wykorzystania przez szkoły i instytucje zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających ogólny proces edukacji.

05.

ŁATWIEJSZA KOMUNIKACJA

Dostawa specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego modelowi SaaS świadczenie usług elektronicznych wspierających komunikację między operatorami witryn internetowych a ich klientami.

Projekt podzielony jest na następujące części:

  1. Dostawa oprogramowania silnika WebRTC.
  2. Dostawa dedykowanego oprogramowania platformy umożliwiającego świadczenie usługi elektronicznej w modelu SaaS wspierającej komunikację między operatorami stron internetowych a ich klientami z wykorzystaniem technologii WebRTC.
  3. Usługa w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania e-usługi oraz środowiska sprzętowego wspierającego komunikację między operatorami stron internetowych a ich klientami z wykorzystaniem technologii WebRTC

space for more content

tittle

place for more content here
place for more content here

tittle

place for more content here
place for more content here

tittle

place for more content here
place for more content here

tittle

place for more content here
place for more content here

tittle

place for more content here
place for more content here

tittle

place for more content here
place for more content here

space for more content

Place your content here

As an active, pioneering impaired solutions for decades, we deliver across one of the most comprehensive platforms. Delivering:

Resilient

In 2015, a company called appliedVR created a platform that could be used to “impact chronic pain as well as acute pain and anxiety experiences before, after, and during surgery, child labor, oncology infusions, emergency room procedures, and rehabilitation sessions.” According to appliedVR’s website, since its founding, “appliedVR has delivered scientifically designed and validated digital health solutions to over 30,000 patients in more than 250 hospitals and in 8 countries globally.”

Enhanced

For Jester, appliedVR has made a huge difference. When Jester is overwhelmed by pain, he skips the pain medicine and instead, straps on his VR goggles. He finds that the 3-D technology can “refocus my attention to flying on the Wright’s airplane or looking at animals out on the plains, or looking at farm animals. It takes my attention away from the pain.” In time, Jester taught himself to use his mind (without the technology) to escape his pain for hours at a time.

accessible

In fact, Jester claims that virtual reality has done even more than reduce his pain and need for pain medicines. It has also done wonders for his recovery process he says. Jester is now able to move his leg — something doctors told him he would never be able to do. And research backs up Jester’s belief in how VR can hasten recovery. “Research has shown that VR-mediated rehabilitation can speed the pace at which these patients regain physical abilities”.

informacje kontaktowe:

Impaired Solutions Sp. z o.o.

ul. Jana III Sobieskiego 11 CD21
 
NIP PL 969 161 99 06
 
KRS 0000634412 , kapitał zakładowy 100000 PLN opłacony w całości

W czym możemy Ci pomóc?

Użyj poniższego formularza, kontaktowego w celu kontaktu z nami lub napisz bezpośrednio na email: [email protected]. W pierwszym polu formularza podaj swoje imię w drugim podaj e-mail, na który chcesz otrzymać od nas odpowiedź. Następnie opisz szczegółowo, w czym możemy Ci pomóc.

Formularz Kontaktowy

Zostańmy w kontakcie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy nad złożonymi projektami w każdym sektorze przemysłu, nasi ludzie zdobyli solidną reputację jako Liderzy na polskim rynku.

web_disabled_person_at_work.jpg